Sealing Group

36 53 19 75

Sealing Group er en dansk virksomhed, der er specialister i PCB forsegling. Baggrunden for Sealing Group var at flere entreprenører i den danske byggebranche, så et behov for at hjælpe med forsegling af PCB. Produktet der er kommet ud af det hedder ProSeal PCB Forsegler, og er gennem mange grundige test i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet til at være en miljømæssig og økonomisk meget fordelagtig måde at forsegle PCB i bygninger.

Det er langt fra alle der kender til PCB, men gennem 1950’erne og 70’erne blev det brugt i byggemateriale i det danske byggeri. Det er især blevet brugt i termoruder og fugeprodukter. Polyklorerede bifenyler eller PCB er altså en gruppe industrielt fremstillede stoffer, og har den meget store ulempe, at det er særdeles sundhedsskadeligt.

Det er fedtopløseligt, og det kan ophobes i kroppens fedtvæv. Det er en anerkendt som en af verdens farligeste miljøgifte, der kan ramme immunsystemet, forplantningen og nervesystemet, og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer. Det kan sagt med ganske få ord være kræftfremkaldende, og blev af samme grund forbudt i byggeriet i 1977.

Du kan læse mere om hvad PCB er hos Sealing Group, der har lavet en effektiv forsegler, der holder mindst 99% af stoffet forseglet.

 

Albertslund 2620 DK
Få rutevejledning